Tarieven | Vergoedingen

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR voor Oefentherapeutische zorg 
Oefentherapie - Mensendieck en Psychosomatische oefentherapie
 
Mensendieckpraktijk Limmen heeft met onderstaande zorgverzekeraars
 
contracten afgesloten voor 2019
CZ, OHRA, Delta Lloyd | Achmea, Agis | VGZ | UVIVE - TRIAS | De Friesland |  VRZ met o.a. Onvz, ENO en Zorg & Zekerheid | Caresq
 
Contracten afgesloten voor 2020
CZ, OHRA, Delta Lloyd | Achmea, Agis | VGZ | UVIVE - TRIAS | De Friesland |  VRZ met o.a. Onvz, ENO en Zorg & Zekerheid | Caresq | Menzis
 
Dit houdt in dat ik de factuur rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar declareer.
De vergoeding van de behandeling is per zorgverzekeraar verschillend. Het is mogelijk dat per behandeling een eigen bijdrage berekend wordt. 
Ik adviseer u, uw voorwaarden van de zorgverzekering te raadplegen.
 
Facturatie naar verzekeraar geschied op codes.
Intake, onderzoek 30 minuten - betreft 1 behandelcode
Intake, onderzoek, eerste tips en inzichten 60 minuten, betreft 2 behandelcodes 
Wanneer u een maximaal aantal behandelingen vergoed krijgt, tellen 2 behandelcodes als twee behandelingen. Houdt u hier rekening mee. 
 
 
In 2019 heeft Mensendieck Limmen / Natuurlijk Lichaamskracht GEEN CONTRACT met MENZIS | ANDERZORG | DSW, hier valt onder o.a Stad Holland, ASR, Ditzo, De Amersfoortse
In 2020 heeft Mensendieck Limmen / Natuurlijk Lichaamskracht GEEN CONTRACT met DSW, hier valt onder o.a Stad Holland, ASR, Ditzo, De Amersfoortse
Waneer u verzekerd bent bij DSW of wanneer u geen recht op vergoedingen heeft vanuit uw zorgpakket dan geldt onderstaand tarief.
U ontvangt een factuur welke u bij uw verzekeraar kunt indienen. U krijgt, mits u een aanvullend pakket heeft, dan het gehele bedrag of een deel vergoed. Dit is afhankelijk van uw polis. 
 
Mocht uw verzekering hierboven niet bijstaan, dan werkt uw zorgverzekeraar mogelijk niet met het afsluiten van contracten.
 
 
TARIEVEN - OEFENTHERAPEUTISCHE ZORG buiten vergoeding van zorgverzekeraar om - BTW VRIJ
Wanneer er geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar geldt of er geen contract is afgesloten met de zorgverzekeraar. 
 
Oefentherapie - Mensendieck / Psychosomatische oefentherapie 2019-2020
Intake - 1 uur -        € 80,00   (btw-vrij) (tijd en ruimte voor jouw verhaal, de eerste tips en inzichten worden besproken)
behandeling           € 40,00   (btw-vrij) 
Behandeling aan huis is mogelijk. Hiervoor geldt een toeslag van  € 16,00   (btw vrij)
Kosten kun je bij de belastingaangifte opvoeren als ziektekosten.
 
 
 

TARIEVEN - OVERIGE DIENSTEN - € zijn inclusief BTW
De natuur doet goed......je eigen natuur ervaren is heerlijk.....bewegen vanuit je eigen natuur doet WONDEREN!
 
 
BEWUSTZIJNSWANDELINGEN 
 
Open deelname voor iedereen                              € 10,00 p.p.per wandeling (of € 90,00 voor een 10 rittenkaart)
Op geplande data met wisselende thema's, 1,5 uur wandelend in een groep
 
Wandelcoaching voor particulieren inclusief BTW
Individueel of met een zelf samengestelde groep op een samen geplande datum bewust wandelen door het bos 
Afhankelijk van de tijdsduur van de wandeling zal de prijs hierop worden aangepast. 
 
Vraag vrijblijvend een kennismakingswandeling aan.
Daarna wordt in afstemming het mogelijke vervolgtraject besproken.
 
 

(EIGEN ) INNERLIJKE KRACHT-training
 
Open (E)IK -training      In een groep met andere kinderen en ouders of liever individueel
 
Met je eigen Gezin - nu ook samen met je eigen gezin de vruchten plukken van de (E)IK-training, dat is mogelijk.
Samen met het gezin lopen we op een stille plek in de natuur. 
De combinatie van lopen, oefenen en praten, zorgt voor inzicht en herkenning. Samen doorbreken we belemmerende patronenen en werken toe naar gewenste doelen. 
Door dit met je eigen gezin te doen, kan er daar aan gewerkt worden waar jullie als gezin nog mooier van gaan bloeien. 
 
Lokatie: spreken we af. In de natuur of thuis,
Thuis geeft de mogelijkheid om mee te kijken en te begeleiden in de situatie daar waar het gebeurt.
 
Vergoeding voor de begeleiding is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.
 
Basisschool vraag de informatie aan
Het overleg en de afstemming is gratis.
 
 

BEDRIJVEN | SCHOLEN overleg en afstemming is gratis
 
 
Gezonde werkhouding - werkplek begeleiding | presentatie           vraag informatie aan
 
Thema wandelingen | (E)IK-training                                                 vraag informatie aan
Blote voetenpad                                                                                
 
Individuele trajecten                                                                          in overleg
 
 

Bij alle bovenstaande geldt:
Bij het vergeten of niet tijdig (24 uur van te voren) afmelden van een afspraak geldt dat u de factuur zelf dient te betalen. Ongeacht of de therapie wel/niet vergoed wordt vanuit uw zorgverzekeringspakket. 
Geen verwijzing van (huis)arts meer nodig voor de oefentherapeut.

OVERIGE INFORMATIE

Vergoeding vanuit PGB:

Belastingdienst:
Aftrekpost - studiekosten.
Coaching wordt bij de belastingdienst gezien als studiekosten. U krijgt dan 30% tot 50% terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Wel dient er sprake te zijn van een leertraject waarbij uzelf, of uw werknemer, onder begeleiding kennis opdoet. 
 
Ondernemerspost voor ondernemers en zzp 'ers.
 
Werkgever en bedrijfsarts
In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject.
Ook heeft een bedrijf vaak een budget gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingskosten.
Ga in overleg en ontdek wat voor jou mogelijk is.
 
UWV
Vraag eens naar de beschikbare financiële middelen (en voorwaarden hierbij) ten behoeve van je herstel en re-integratie. 
 
ALKMAARPAS 
Heeft u een Alkmaarpas dan ontvangt u in 2018 korting op de (E)IK -training en / of kunt 1x gratis samen met iemand de bewustzijnswandelingen komen ervaren.