Citaat Einstein

Een mens is deel van het geheel, dat wij het "Universum" noemen, maar toch ervaren wij onszelf, onze gedachten en gevoelens, als iets wat losstaat van de rest, een soort optisch bedrog van bewustzijn. Dit bedrog is als een gevangenis voor ons, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens, en tot affectie voor slechts de enkelen die ons het meest na staan. We moeten ons eraan wijden onszelf te bevrijden uit deze gevangenis door onze kring van begrip en medeleven groter te maken, door al wat leeft in het geheel van natuur en schoonheid te omarmen. Niemand is in staat om dat volledig te doen, maar het streven naar dit doel is op zichzelf onderdeel van die vrijheid, en een fundament voor innerlijke zekerheid.

Albert Einstein, brief uit 1950, geciteerd in The New York Times