Toestemming deelname Qualizorg

Geachte cliënt,

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze oefentherapiepraktijk Mensendieck Limmen | Natuurlijk Lichaamskracht en onze oefentherapeut, Sandra Roubos. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. De online rapportage tool van Qualizorg B.V. heet Qualiview. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek. 

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?
Indien u toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek, ontvangt u tijdens of na uw behandeltraject een e-mail van Qualizorg (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw oefentherapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren!
 
Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere:
 het leveren van (beleids) informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders;
 het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
 ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.
 
Resultaten van het onderzoek zijn anoniem
Qualizorg B.V. verzorgt het onderzoek m.b.v. Qualiview en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de geldende weg er regelgeving o.a. AVG. Wij als oefentherapiepraktijk en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.
 
Welke gegevens zijn nodig?
Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit onze patiëntendatabase toegezonden te krijgen.
Het gaat om uw
voorna(a)m(en)
achternaam
geboortedatum 
geslacht
adres
postcode 
woonplaats 
land
begindatum en einddatum verwijzing
diagnosecode
aantal behandelingen bij de behandelaar
chronisch ja/nee
code verzekeraar (UZOVI)
verzekerdennummer
en toestemming voor e-mail en/of post.
 
Daarnaast ontvangt Qualizorg een aantal gegevens over uw zorgverlener:
locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar.
 
Uw toestemming
Door ondertekening van het strookje onderaan deze pagina verleent u onze oefentherapie praktijk toestemming om bovenvermelde gegevens aan Qualizorg te sturen. Ook verleent u Qualizorg toestemming deze gegevens te verwerken en u vervolgens te benaderen voor het onderzoek. Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat hartelijk dank.
Ik heb bovenstaande toelichting op de toestemming gelezen.