Omgaan met prikkels

Omgaan met prikkels
Sensorische Integratie | Sensorische Informatieverwerking | Hooggevoelig - Hoogsensitief | Prikkelverwerking
 
Omgaan met prikkels, gaat over hoe je omgaat met jouw waarnemingen vanuit de omgeving en vanuit je lichaam.
Anders gezegd. Hoe ga je om met prikkels die je binnen krijgt vanuit je omgeving en vanuit je eigen lichaam.
In de literatuur wordt er met verschillende termen overgeschreven
Sensorische Integratie | Sensorische Informatieverwerking | Hooggevoelig - Hoogsensitief | Prikkelverwerking
 
Prikkels die binnenkomen vanuit de omgeving zijn
• Dat wat je hoort, ziet, ruikt, proeft, voelt. 
 
Prikkels die we vanuit onze lichaam ervaren zijn
• o.a. je ademhaling, spierspanning en vele andere signalen zijn voelbaar. 
 
Welke prikkels je waarneemt en hoe je daar mee omgaat is voor iedereen verschillend.
 
In het proces van prikkelverwerking kan een verstoring optreden
Onze eerdere ervaring, emoties en aandacht hebben invloed op de terugzendende boodschap en reactie op de prikkel.
De reactie op de prikkel kan verstoord zijn t.g.v.
 
• een andere aandacht hebben dan daar waar de binnenkomende prikkel "omvraagt"
• grote emotionele drukt
• traumatische ervaring
• verminderde zelfregulatie, de prikkels worden in de hersenen niet goed verwerkt.  
 
Het in kaart brengen van welke prikkels uit de omgeving en uit ons lichaam opgepakt worden en welke "niet" is heel interessant om vanuit daar te gaan ontdekken waarom je in de ene situatie wel problemen ervaart en in de andere situatie niet. 
Bij kinderen en ook bij volwassenen, is het heel interessant om te ontdekken waardoor taken op school of op het werk niet "op tijd" afgerond worden, terwijl thuis de taken snel opgepakt en afgrond zijn. Of juist omgekeerd. Elke situatie, elk moment is anders en vraagt continu om nieuwe ontdekkingen en aanpassingen. Met een open en nieuwsgierige blik kan er in al die verschillen, ook een samenhang ontdekt worden.  Deze samenhang kan zorgen voor vernieuwde inzichten, aanpak en begeleiding. 
 
Leren omgaan met prikkels kan effectief zijn bij?
  Snel afgeleid door externe prikkels (geluid, beelden enz.)
  Onrustig gedrag in de klas / thuis / werk
  Hoogsensitief
  Onhandig 
  Ongeremde boosheid, emoties
  Bewegingsdrang
  Angst / opstandig /kort lontje
  Slaapproblematiek
  enz. 
Waar op welk moment ervaar jezelf of je omgeving "problemen"? Wil je veranderen maar weet niet hoe?
Samen kunnen we kijken naar de mogelijke invloed van prikkelverwerking.....
 
Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie over Aandacht