Oefentherapie

OEFENTHERAPIE uniek en onderscheidend!

De oefentherapeut maakt de cliënt zelfredzaam
Men leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht, interne en externe factoren doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen. Het uiteindelijke effect van Oefentherapie is dat in ongeveer 75% van de gevallen de klachten verminderen of verdwijnen, zelfs zonder dat de oorzaak van de klachten is weggenomen. Maar belangrijk is dat men weet wat er met hen aan de hand is en geleerd heeft daar op eigen kracht mee om te gaan. De oefentherapeut leert de cliënt om zijn klachten te begrijpen, er adequaat op te reageren, zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijk voorkomen kunnen worden. Mocht de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kan de cliënt deze zelf verhelpen en hoeft hij niet opnieuw hulp in te roepen.
 
De oefentherapeut vraagt een actieve houding van de cliënt
Oefentherapie komt in feite neer op het “coachen” van de cliënt. De oefeningen en tips die de cliënt krijgt aangereikt vormen als het ware het gereedschap waarmee hij zelf aan de slag kan. Voor het slagen van de therapie is het dus van doorslaggevend belang dat men actief aan de behandelingen deelneemt en bereid is om zelf een nieuw, gezond gedrag aan te leren.
Interne motivatie en zelfreflectie is van groot belang.
 
Bewezen effectieve behandelmethode
Een integrale aanpak waarbij somatische en psychosociale methoden worden gecombineerd.
Lees meer in het wetenschappelijk onderzoek te vinden bij de nieuwsbrieven

 


WAT TE DOEN TEGEN STRESS???

PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE

 Het woord psychosomatisch komt van de oud griekse woorden psuchè wat “geest” betekent en soma wat “lichaam” betekent. 
 
De psychosomatische oefentherapie richt zich op stressgerelateerde klachten zoals hoofdpijn, hyperventilatie, (faal)angst, overspannenheid, slaapstoornis, bepaalde rug en nekklachten
lees verder bij Psychosomatisch
 
Psychosomatische oefentherapie is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden na een 3 jaar aanvullende post-hbo opleiding. Lijst van erkende therapeuten
 
 
IK WIL MIJN HOUDING VERBETEREN!!

OEFENTHERAPIE-MENSENDIECK

 "Oefentherapie leert je op een zelfstandige wijze controle te krijgen over je eigen lichaam. Een sterk lichaamsgevoel stimuleert gezond bewegingsgedrag en dat zorgt voor blijvend resultaat, óók op langere termijn. "
 
Meer info over onderstaande onderwerpen is te lezen bij Mensendieck
Lichaamsbewustwording & Coaching
Oefentherapie
Houdingscorrectie
Ontspanningstherapie
 
Nekklachten Armklachten Rugklachten Stress Ademklachten Hyperventilatie Spanningsklachten RSI / KANS Burnout Slaapproblemen Verminderde motoriek Klachten ten gevolge van werkzaamheden UIT Balans