Psychosomatisch

CHRONISCHE PIJN, WERKSTRESS, WISSELENDE KLACHTEN? WAT TE DOEN? 

PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE

 
Het woord psychosomatisch komt van de oud griekse woorden psuchè wat “geest” betekent en soma wat “lichaam” betekent.
 
Psychosomatische oefentherapie richt zich op stressgerelateerde klachten zoals hoofdpijn, hyperventilatie, (faal)angst, overspannenheid, slaapstoornis,werkstress chronische rug en nekklachten, zijn niet alleen door lichamelijke oorzaken te verklaren maar hebben een samenhang met de geestelijke conditie. We spreken dan van psychosomatische klachten.
 
 
 
Begeleiding richt zich op het
  • beter naar je lichaam luisteren
  • herkennen van lichaamsignalen en stresssignalen
  • verhelderen, verwerken, hanteren van problemen
  • inzicht krijgen in welke gedachten, gevoelens/emoties en acties van invloed zijn op je klacht/stress
  • ‘aan en uit’ zetten van stress
  • toepassen van ontspanning in het dagelijkse leven; "levende ontspanning".
  • opstellen van een persoonlijk effectief "plan van aanpak" / doelstelling en interventies
 
Werkwijze is een afgestemde combinatie van
Coachende gesprekken en Lichaamsgerichte oefeningen - Coachend voelen
 
Coaching
Problemen verhelderen, verwerken en aan pakken
Inzicht en balans brengen in je DENKEN, VOELEN(o.a.pijn, emoties, stemming), DOEN(handelen)
 
Lichaamsgerichte oefeningen,
Ontspanningsoefeningen, Ademtherapie, Body & Mind Language, Aandachtstraining en expressieoefeningen.
Je komt weer in balans, tot rust en in je kracht, o.a. methode Mindfulness, Jacobson, Visualisaties, van Dixhoorn,
 
Methode Stressortherapie –vanuit de Limbische Verklaring (LV) van M. Klaver, Emotie-neuroloog
De psychosomatische therapeut werkt in op de verwevenheid tussen lichaam, cognities, emoties en gedrag/ copingmechanismen in de sociale context, danwel de verwevenheid tussen denken, voelen en doen (DVD-model). De betekenisvolle psychosociale factoren (=stressor) worden gezocht en behandeld. Het opsporen en benoemen van de stressor werkt verhelderend voor zowel patiënt als therapeut. De therapiedoelen kunnen dan gericht worden op de stressor(= stressortherapie). - bron: http://limbischeverklaring.nl/files/artikelen/Zaken-doen-met-Emotie.doc
 
 
Behandeling Psychosomatische oefentherapie effectief bij
Lichamelijke symptomen van stress:
aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen spieren,chronische pijn, onverklaarbare pijn
misselijkheid, druk op de borst, benauwdheid, duizeligheid
 
Psychische symptomen van stress:
concentratie vermindering, vergeetachtigheid, piekeren, prikkelbaarheid, somber, angst
 
Gedragsmatige symtomen van stress:
meer fouten maken, chaotisch gedrag, vermijden van sociale contacten
 
Psychosomatische oefentherapie is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden na een 3 jaar aanvullende post-hbo opleiding.

Praktijk van Mensendieck Limmen in Noord-Holland is werkzaam voor iedereen die gemotiveerd is om aan zijn eigen herstel te werken en naar zichzelf te kijken.   De praktijk is met openbaar vervoer goed bereikbaar. In het gezondheidscentrum van Limmen zijn ook gevestigd. fysiotherapie, podotherapie, speltherapie, Logopedie, apotheek, tandarst en huisarts, huiwerkbegeleiding